VOLUNTARIADO CONCELLO MONDOÑEDO (2007)

MODEL 1 • MODELO 1 (chosen model • modelo elixido • modelo elegido)

logo

business card • tarxeta • tarjeta
envelope • sobre
A4 • folio A4
folder • carpeta

MODEL 2 • MODELO 2
logo
business card • tarxeta • tarjeta
envelope • sobre
A4 • folio A4
folder • carpeta

MODEL 3 • MODELO 3
logo (1)
logo (2)
business card • tarxeta • tarjeta
envelope (1) • sobre (1)
envelope (2) • sobre (2)
A4 • folio A4
folder • carpeta
(at/en marujas creativas)

No hay comentarios:

Publicar un comentario